top of page

Om oss

Vi hjelper virksomheter inn i førersetet på kostnadskritiske IKT-områder. Vi er kjent for å være en pålitelig, profesjonell og langvarig partner til våre kunder og har vi hjulpet alt fra mindre virksomheter innenfor bank, Telecom og IT outsourcing til fem av de største finansielle virksomheter i Norden med å få kontroll og oversikt over alle IT-eiendeler og avtaler i over 17 år. Våre kunder får full avkastning på sine softwaresystemer gjennom bedre kostandskontroll, strategisk planlegging og rådgivning og ved bruk av relevante solide IKT-verktøy. 

AMPartner tilbyr følgende tjenester:

- IT Asset Management – asset livssyklus og kostnadsforvaltning
- IT Configuration management – automatisk discovery kontroll av IT-infrastruktur
- Uavhengig lisensrådgivning

AMPartner er et aksjeselskap som er eid av de ansatte og ble startet opp i 2000. Vi har kontor i Norge og Danmark.

bottom of page