top of page

Vår visjon

Tilføre verdi til våre kunder i et sant partnerskap der vi gir mer enn vi får, verdsetter mennesker mer enn forretning, liker det vi gjør og gjør det vi liker. 

 

Our Services

Våre tjenester

Uavhengig lisens-rådgivning

Kjenner du på usikkerhet når du inngår kontrakter med programvare-leverandør?

IT Asset Management

Trenger du oversikt over
IT-eiendeler dine og kostnadene knyttet til disse?

IT Configuration Management

Rustet for å gå i gang med den viktige oppgraderinger i infrastrukturen?

Hva kundene sier...

“Vi fikk hjelp med å ha riktig rolle i dialog med lisensleverandør slik at vi fikk tilpasset lisensavtalen til vårt reelle behov. Vi gikk fra stor usikkerhet til den deilige «godfølelsen» av å sitte «i førersetet».”

Kundeerfaring med uavhengig lisensrådgivning fra AMPartner as

Contact
bottom of page